LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ”, BECLEAN | : 0263 343 749 Despre Contact Sing up Log in
IMG-LOGO

Articole Anunț

  2022-07-15
Anunț   | Concurs   | admin

LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” - BECLEAN Organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:


 • - un post de secretar studii superioare, 1,00 normã - perioadã determinată (2 ani) post publicat în Monitorul Oficial partea a III-a din 13.07.2022.
 •   2022-07-14
  Anunț   | Admitere Liceu   | amdin

  IN ATENŢIA ELEVILOR ADMIŞI ÎN CLASA a IX-a LICEU - AN ȘCOLAR 2022-2023

  Dosarele de înscriere se primesc în perioada 15-20.07.2022 (în zilele lucrătoare) între orele 9 - 14, SECRETARIAT, parter şi vor cuprinde:
  • 1. CERERE de înscriere în clasa a IX-a (se primeşte de la comisia de înscriere în liceu);
  • 2. diploma de absolvire a învăţământului gimnazial, copie xerox;
  • 3. foaia matricolă pentru clasele V-VIII cu media generală
  • 4. adeverinţa cu notele obţinute la evaluarea naţională
  • 5. adeverinţa de la medicul de familie – apt pentru şcoală, în original;
  • 6. copie xerox certificat naştere elev; - copie xerox carte identitate elev;
  • 7. copii xerox carte identitate ambii părinţi.
  • 8. Sentință judecătorească divorț (unde este cazul)
  • Copiile xerox NU se legalizează la notariat!
  • 9. dosar plic – numele şi prenumele elevului, specializarea la care a fost admis. ( TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE )

    2022-01-21
  Anunț   | Proiect POIM / Comunicat de presă   | admin

  Începere proiect: ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Liceului Tehnologic ”Henri Coandă” Beclean”

    2021-11-15
  Anunț   | Ordin 5549   | admmin

  ORDIN privind structura anului școlar 2021—2022

    2021-10-05
  Anunț   | Cursuri din 05.11.2021   | admin

  Începând din data de 08.11.2021, se aprobă funcționarea Liceului Tehnologic „Henri Coandă” în SCENARIUL 1 (VERDE – R.I mai mic sau egal cu 6/1000 de locuitori), cu prezența fizică a tuturor formațiunilor de studiu, conform art. 3 (1) alin. 3 din ordinul comun, cu respectarea tuturor normelor de protecție.

    2021-09-10
  Anunț   | Oferta școlii   | admin

  Oferta educațională 2021 - 2022

    2021-09-10
  Anunț   | Festivitate de deschidere   | admin

  În baza situației epidemiologice comunicate de către DSPBN din data de 10.09.2021, în ședința Consiliului de Administrație al unității de învățământ, s-a luat la cunoștință, indicele de (0.87), iar din data de 13.09.2021, Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Beclean își desfășoară activitatea conform SCENARIULUI 1.( cu prezență fizică )

    2021-05-25
  Anunț   | Oferta educațională 2021-2022   | admin

    2021-03-16
  Anunț   | Rezultate finale concurs   | admin

  REZULTATELE FINALE DUPĂ CONTESTAŢII LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.03.2021 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE LA LICEUL TEHNOLOGIC ,,HENRI COANDĂ,, BECLEAN

    2021-03-12
  Anunț   | Rezultate concurs   | admin

  Rezultatele concursului de ocupare a postului de îngrijitor curațenie...

    2021-03-09
  Anunț   | Concurs   | admin

  Rezultatele selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de Îngrijitor curățenie...

    2021-02-19
  Anunț   | Concurs post   | admin

  Concurs post.........îngrijitor curatenie

    2021-02-18
  Anunț   | Concurs post   | admin

  Rezultatele de selctie a dosarelor depuse... :post de administrator patrimoniu

    2021-02-04
  Anunț   | Concurs post   | admin

  LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” BECLEAN Organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:post de administrator patrimoniu grad I-S studii superioare economice, 0.5 normã - perioadã nedeterminată post publicat în Monitorul Oficial partea a III-a din.....

    2020-07-31
  Anunț   | Admitere profesionala   | admin

  Lista elevilor admiși în etapa a II-a în învățământul profesional.

    2020-07-20
  Anunț   | Admitere postliceala   | admin

  ANUNȚ ÎNSCRIERI an școlar 2020-2021 ŞCOALA postliceală - TEHNICIAN PROIECTANT URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

    2020-07-10
  Anunț   | Admitere profesionala   | admin

  Lista elevilor admiși în etapa I- în învățământul profesional. Elevii vor depune dosarul de înscriere în perioada 13-17 iulie 2020, în intervalul orar 8.30-14.00 la secretariatul unităţii noastre de învăţământ. Dosarul va conţine următoarele documente: - fişa de înscriere, în original; - certificatul de naştere, în copie legalizată; - cartea de identitate a elevului; - cartea de identitate a părintelui; - foaie matricolă; - diplomă de absolvire a învăţământului gimnazial; -adeverinţă de participare la Evaluarea Naţională; -adeverinţă medicală; -dosar plic.

    2020-07-07
  Anunț   | Rezultate nivel 5   | admin

  EXAMEN PENTRU CERTIFICAREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE NIVEL 5 REZULTATELE ABSOLVENȚILOR LA PROBA DE SUSȚINERE A PROIECTULUI

    2020-07-06
  Anunț   | Repartizare Nivel 5   | admin

  EXAMEN PENTRU CERTIFICAREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE NIVEL 5 REPARTIZAREA ABSOLVENȚILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII PROIECTULUI

    2020-07-01
  Anunț   | Rezultate nivel 3   | admin

  Rezultatele examenului de certificare a competențelor profesionale nivel 3

    2020-06-30
  Anunț   | Rezultate nivel 5   | Admin

  Rezultate - proba practica, examen de certificare a competențelor profesionale nivel 5, Școala Postliceală

    2020-06-03
  Anunț   | Atestat   | admin

  Rezultatele candidaților înscriși la examenul de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal-nivel 4

    2020-03-11
  Anunț   | Sfaturi de sănătate publică   | admin

    2020-03-11
  Anunț   | Comunicat   | admin

  Conform Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, numărul 79 / 10.03.2020, în perioada 11.03.2020 – 22.03.2020, se recomandă părinților, precum și elevilor să evite expunerea în spațiile aglomerate și să încerce, pe cât posibil, să nu părăsească domiciliul.În această perioadă, elevii mențin legătura cu profesorii diriginți prin alte mijloace de comunicare.

    2020-02-28
  Anunț   | Comunicat   | admin

  În urma comunicatului de presă din partea Ministerului Educației și Cercetării (24.02.2020- suspendarea activităților colective școlare) vă anunțăm amânarea evenimentului de la Liceul Tehnologic ” Henri Coandă" Beclean din cadrul campaniei naționale "Meseria face diferența!" care trebuia să aibă loc în data de 05.03.2020. Mulțumim pentru înțelegere! Director, prof. Abodi Melania- Susana

    2019-11-22
  Anunț   | Rezultate concurs   | admin

  Rezultatele concursului pentru ocupare post de secretar.

    2019-11-15
  Anunț   | Concurs   | admin

  Lista rezultate, selectie dosare - post secretar

    2019-11-01
  Anunț   | Concurs   | admin

  Concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar...........

    2019-09-13
  Anunț   | Practica comasata   | admin

  Planificarea practicii comasate pentru anul școlar 2019 - 2020

    2019-09-07
  Anunț   | Festivitatea de deschidere   | admin

  Festivitatea de deschidere a noului an școlar 2019-2020 va avea loc Luni, 09.09.2019 ora 1030

    2019-08-06
  Anunț   | Cerere PL   | admin

  Cerere de înscriere la Școala Postliceală pentru specializarea TEHNICIAN PROIECTANT URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI an școlar 2019-2020.

    2019-08-06
  Anunț   | Școala postliceală   | admin

  ANUNȚ ÎNSCRIERI an școlar 2019-2020 ŞCOALA POSTLICEALĂ - TEHNICIAN PROIECTANT URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

    2019-06-28
  Anunț   | Corigente   | admin

  SESIUNEA DE ÎNCHEIERE A SITUAȚIEI ȘCOLARE, CORIGENȚE

    2019-06-19
  Anunț   | Școala postliceală   | admin

  Începând cu anul școlar 2018-2019 în cadrului Liceului Tehnologic “Henri Coandă” Beclean, se dezvoltă programul de studii postliceale în domeniul Construcții, instalații și lucrări publice, calificarea profesională Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului, cu durata de 2 ani.Vezi oferta pentru anul școlar 2019-2020

    2019-06-19
  Anunț   | Admitere profesionala   | admin

  FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 pentru înscrierea în învăţământul profesional de stat

    2019-06-18
  Anunț   | Admitere profesionala   | admin

  Acte necesare:înscriere clasa a IX-a școală profesională:3 ani

    2019-06-11
  Anunț   | Încheiere situație școlară   | admin

  Anunț privind încheierea situației școlare. Situații școlare neîncheiate respectiv sesiunile de corigențe

    2019-01-23
  Anunț   | Ordin M.E.N. - suspendare cursuri, 25 ianuarie 2019   | admin

  Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.3097/23.01.2019 privind suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar în data de 25 ianuarie 2019.

    2018-06-19
  Anunț   | Examen nivel3   | admin

  În vederea absolvenților Învățămantului profesional de 3 ani - Examen de certificare a calificărilor profesionale nivel 3

    2018-05-02
  Anunț   | Oferta educațională 2018 - 2019   | admin

    2018-05-01
  Anunț   | Admitere Postliceală   | admin

  Începând cu anul școlar 2018-2019 în cadrului Liceului Tehnologic “Henri Coandă” Beclean, se dezvoltă programul de studii postliceale în domeniul Construcții, instalații și lucrări publice

    2017-01-20
  Anunț   | 23 Ianuarie   | admin

  Ziua de 23 ianuarie 2017, declarată zi liberă pentru salariații din sectorul public, va fi recuperată la nivelul unităților de învățământ din jude?ul Bistri?a-N?s?ud, s�mb?t?, 28 ianuarie 2017, conform hot?r�rii C.A. al I.S.J.B-N din data de 19 ianuarie 2017.

    2016-11-02
  Anunț   | Rezultate concurs   | admin

  Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat în specializările:instalator instalații termice respectiv instalații sanitare, și îngrijitor curățenie

    2016-10-25
  Anunț   | Concurs posturi   | admin

  Concurs pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat în specializările:instalator instalații termice respectiv instalații sanitare, și îngrijitor curățenie

    2016-10-18
  Anunț   | Practica comasata   | admin

  Planificarea practicii comasate an școlar 2016 - 2017

    0000-00-00
  Anunț   | Balul Bobocilor   | admin

  Balul bobocilor va avea loc în 03.10.2017 ora 1600 în cantina Colegiului Naţional Petru Rareş Beclean

    0000-00-00
  Anunț   | Doliu naţional   | admin

  Adresa MEN referitoare la HG Nr. 870/2017 privind declararea zilelor de 14,15,16 decembrie 2017 zile de doliu național pe teritoriul României, în memoria Majestății Sale Regele Mihai al României, șef al statului român între anii 1927-1930 și 1940-1947

    0000-00-00
  Anunț   | Structura anului școlar 2017-2018   | admin

  Ordin, Ministerul Educației Naționale privind structura anului școlar 2017 - 2018

  Nou: Selecția echipei de elevi pentru participarea la parteneriatul[...] Selecția echipei de elevi pentru participarea la parteneriatul[...] Selecția echipei de elevi pentru participarea la parteneriatul[...]
  Motto: "Nu e destul să știi, trebuie să și aplici, Nu e destul să vrei, trebuie să și faci " J. W. Goethe
    10-11-2022
  Erasmus   | Selecția echipei de elevi Erasmus   | admin

  Selecția echipei de elevi pentru participarea la parteneriatul strategic cu titlul: „Tehnici de recuperare a deșeurilor textile și reducerea pierderilor la șablonarea realizată pe programul CAD Gemini” cu număr de referință 2022-1-RO01-KA122-VET - 000072686.

    06-10-2022
  Documente utile   | SPP | 2022-2023   | admin

  Planificarea stagiilor de pregătire practică pentru anul școlar 2022-2023

    30-09-2022
  Orar   | Orar an școlar 2022-2023   | admin
    09-09-2022
  Orar   | Orar | 19.09.2022 - 23.09.2022   | admin

  ORAR - SĂPTĂMÂNA : 19.09.2022 - 23.09.2022


 • Orar | clase | profesori | an școlar 2022-2023

 •   05-09-2022
  Orar   | Orar | 05.09-09.09.2022   | admin
    15-07-2022
  Anunț   | Concurs   | admin

  LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” - BECLEAN Organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:


 • - un post de secretar studii superioare, 1,00 normã - perioadã determinată (2 ani) post publicat în Monitorul Oficial partea a III-a din 13.07.2022.
 •   14-07-2022
  Anunț   | Admitere Liceu   | amdin

  IN ATENŢIA ELEVILOR ADMIŞI ÎN CLASA a IX-a LICEU - AN ȘCOLAR 2022-2023

  Dosarele de înscriere se primesc în perioada 15-20.07.2022 (în zilele lucrătoare) între orele 9 - 14, SECRETARIAT, parter şi vor cuprinde:
  • 1. CERERE de înscriere în clasa a IX-a (se primeşte de la comisia de înscriere în liceu);
  • 2. diploma de absolvire a învăţământului gimnazial, copie xerox;
  • 3. foaia matricolă pentru clasele V-VIII cu media generală
  • 4. adeverinţa cu notele obţinute la evaluarea naţională
  • 5. adeverinţa de la medicul de familie – apt pentru şcoală, în original;
  • 6. copie xerox certificat naştere elev; - copie xerox carte identitate elev;
  • 7. copii xerox carte identitate ambii părinţi.
  • 8. Sentință judecătorească divorț (unde este cazul)
  • Copiile xerox NU se legalizează la notariat!
  • 9. dosar plic – numele şi prenumele elevului, specializarea la care a fost admis. ( TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE )

    12-07-2022
  Examene   | Rezultate nivel 3   | admin

  Rezultatele examenului de certificare a calificării profesionale nivel 3 | Calificarea: CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE

  Admitere   Oferta educațională 2019 - 2020   admin
  ROSE   | Orar - ROSE   | admin

  Orar pentru anul școlar 2021 - 2022

  ROSE   | Orar - ROSE   | admin

  Orar pentru anul școlar 2020-2021

  ROSE   | Planificare   | admin

  PLANIFICAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ROSE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

  ROSE   | Orar   | admin

  Orar ROSE săptămânile 2 și 3, zilele : 4,5,6, 11,12 și 13 decembrie - 2018

  ROSE   | Anexa 6.2.1 IT   | admin

  Anexa 6.2.1 Invitatie de participare Echipamente IT

  ROSE   | Anexa 6.2.1 Office   | admin

  Anexa 6.2.1 Invitatie de participare_Echipamente Office

  ROSE   | Grupe   | admin

  Tabel nominal cuprinzând grupele elevilor participanți la activități de consultații în cadrul proiectului ROSE

  ROSE   | orar Grupe   | admin

  ORAR ROSE – Săptămâna 1 (19- 23 nov.2018)

  Nivel Liceal
  Clasa Specializare Diriginte
  IX - E Tehnician în activități economice Prof.
  XII - E Tehnician în activități economice Sabadăș Gavril
  Nivel Postliceal
  Clasa Specializare Diriginte
  An I Tehn. Proi. Urbanism și amenajarea teritoriului Prof.
  An II Tehn. Proi. Urbanism și amenajarea teritoriului Prof.
  Nivel Profesional
  Clasa Specializare Diriginte
  IX Operator la maș. cu comandă numerică Prof.
  IX Confecționer produse textile Prof.
  X Confecționer produse textile Prof.
  X Operator la maș. cu comandă numerică Prof.
  X Construcții, instalații și lucrări publice Prof.
  X Comerciant vânzător Prof.
  XI Comerciant vânzător Prof.
  XI Operator la maș. cu comandă numerică Prof.
  XI Confecționer produse textile Prof.
  IMG
  E-mail: - secretariat@lthc.ro
  Program secretariat
  Program de lucru cu publicul
  Luni - Vineri
  900 - 1000 solicitări documente
  1300 - 1430 eliberare documente solicitate
  Program secretariat
  Proceduri de lucru
  - Se va respecta programul cu publicul
  - Documentele se eliberează pe baza unei cereri adresate conducerii unintății de învățământ
  Termen de soluționare:
 • Eliberare adeverință elev - în aceeași zi
 • Eliberare foi matricole - 2 zile
 • Eliberare acte de studii - 2 zile
 • Eliberare documente ce necesită căutarea în arhiva unității - 30 zile
 • Ziua națională a lecturii

    HOT. 1 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 2 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 3 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 4 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:08

    HOT. 5 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:08

    HOT. 6 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:08

    HOT. 7 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:08

    HOT. 8 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:08

    HOT. 9 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:08

    HOT. 10 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 11 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 12 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 13 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 14 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 15 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 16 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 17 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 18 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 19 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 20 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 21 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 22 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 23 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 24 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 25 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 26 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 27 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 28 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 29 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 30 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 31 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:08

  IMG
  E-mail: - secretariat@lthc.ro
  Program secretariat
  Program de lucru cu publicul
  Luni - Vineri
  900 - 1000 solicitări documente
  1300 - 1430 eliberare documente solicitate
  Program secretariat
  Proceduri de lucru
  - Se va respecta programul cu publicul
  - Documentele se eliberează pe baza unei cereri adresate conducerii unintății de învățământ
  Termen de soluționare:
 • Eliberare adeverință elev - în aceeași zi
 • Eliberare foi matricole - 2 zile
 • Eliberare acte de studii - 2 zile
 • Eliberare documente ce necesită căutarea în arhiva unității - 30 zile
 • Noutăți:


  Orar - an școlar 2022-2023
  IMG
  Oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023