LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ”, BECLEAN | : 0263 343 749 Despre Contact Sing up Log in
IMG-LOGO

Articole Transparență decizională

  2021-11-01
Transparență decizională   | Stuație-vaccinare   | admin

Situația la zi privind stadiul vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 în rândul angajaților 01.11.2021

  2021-10-29
Transparență decizională   | ROFUI 2021-2022   | admin

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL LICEULUI TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” BECLEAN

  2021-10-29
Transparență decizională   | Regulament intern   | admin

Regulament intern 2021-2022

  2021-10-29
Transparență decizională   | Regulament intern   | admin

Regulament intern 2021-2022

  2021-10-29
Transparență decizională   | Plan de integritate   | admin

Plan de integritate

  2021-10-22
Transparență decizională   | P.A.S. 2020-2024   | admin

Planul de acțiune al LTHC-Beclean, 2020 - 2024

  2021-10-22
Transparență decizională   | R.A.E.I. 2020-2021   | admin

Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ LTHC-BECLEAN

  2021-10-20
Transparență decizională   | Cod etic   | admin

Codul Etic - Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Beclean

  2021-10-12
Transparență decizională   | Comisii   | admin

Comisiile care funcționează la nivelul unității An școlar 2021-2022

  2021-09-10
Transparență decizională   | Procedura activități online   | admin

PROCEDURA PRIVIND ORAGNIZAREA,DESFĂȘURA REA ȘI MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE PRIN INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI ȘI AL INTERNETULUI

  2021-03-24
Transparență decizională   | Date financiare   | admin

Raport activitate financiara-31.12.2019

  2021-03-24
Transparență decizională   | Date financiare   | admin

PROGRAM ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2021

  2021-03-19
Transparență decizională   | HOT CA   | admin

HOT 12. CA epidemie scenariul verde

  2021-03-19
Transparență decizională   | HOT CA   | admin

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 13 Privind aprobarea procedurii de desfășurare a cursurilor

  2021-03-19
Transparență decizională   | HOT CA   | admin

Procedura operațională privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și prelucrarea datelor cu caracter personal

  2021-03-19
Transparență decizională   | HOT CA   | admin

Privind aprobarea cererii de finanțare a proiectului Creșterea capacității de gestioanare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Liceului Tehnologic „Henri Coandă” Beclean

  2021-03-19
Transparență decizională   | HOT CA   | admin

HOTĂRÂRE Privind Aprobarea Planului managerial anual și pe domenii pentru anul școlar 2020-2021 din cadrul Liceului Tehnologic „Henri Coandă” Beclean

  2021-03-19
Transparență decizională   | HOT CA   | admin

.....aprobă depunerea cererii finanțării în cadrul proiectului POIM..............

  2021-03-19
Transparență decizională   | HOT CA   | admin

Se aprobă Planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022

  2021-03-19
Transparență decizională   | HOT CA   | admin

Se aprobă depunerea cererii de finanțare în cadrul POC, conform adresei 2060/08.12.2020.

  2021-03-19
Transparență decizională   | HOT CA   | admin

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE privind constituirea Comisiei de concurs în școală pentru ocuparea postului de 0.5 normă didactică administrator patrimoniu, gradul I S la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Beclean, pe perioadă nedeterminată.

  2021-03-19
Transparență decizională   | HOT CA   | admin

Constituirea Comisiei de concurs în școală pentru ocuparea postului de îngrijitor curățenie la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Beclean, pe perioadă nederminată.

  2021-03-12
Transparență decizională   | HCA - EPIDEMIE   | admin

HOT 11. CA epidemie

Nou: Selecția echipei de elevi pentru participarea la parteneriatul[...] Selecția echipei de elevi pentru participarea la parteneriatul[...] Selecția echipei de elevi pentru participarea la parteneriatul[...]
Motto: "Nu e destul să știi, trebuie să și aplici, Nu e destul să vrei, trebuie să și faci " J. W. Goethe
  10-11-2022
Erasmus   | Selecția echipei de elevi Erasmus   | admin

Selecția echipei de elevi pentru participarea la parteneriatul strategic cu titlul: „Tehnici de recuperare a deșeurilor textile și reducerea pierderilor la șablonarea realizată pe programul CAD Gemini” cu număr de referință 2022-1-RO01-KA122-VET - 000072686.

  06-10-2022
Documente utile   | SPP | 2022-2023   | admin

Planificarea stagiilor de pregătire practică pentru anul școlar 2022-2023

  30-09-2022
Orar   | Orar an școlar 2022-2023   | admin
  09-09-2022
Orar   | Orar | 19.09.2022 - 23.09.2022   | admin

ORAR - SĂPTĂMÂNA : 19.09.2022 - 23.09.2022


 • Orar | clase | profesori | an școlar 2022-2023

 •   05-09-2022
  Orar   | Orar | 05.09-09.09.2022   | admin
    15-07-2022
  Anunț   | Concurs   | admin

  LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” - BECLEAN Organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:


 • - un post de secretar studii superioare, 1,00 normã - perioadã determinată (2 ani) post publicat în Monitorul Oficial partea a III-a din 13.07.2022.
 •   14-07-2022
  Anunț   | Admitere Liceu   | amdin

  IN ATENŢIA ELEVILOR ADMIŞI ÎN CLASA a IX-a LICEU - AN ȘCOLAR 2022-2023

  Dosarele de înscriere se primesc în perioada 15-20.07.2022 (în zilele lucrătoare) între orele 9 - 14, SECRETARIAT, parter şi vor cuprinde:
  • 1. CERERE de înscriere în clasa a IX-a (se primeşte de la comisia de înscriere în liceu);
  • 2. diploma de absolvire a învăţământului gimnazial, copie xerox;
  • 3. foaia matricolă pentru clasele V-VIII cu media generală
  • 4. adeverinţa cu notele obţinute la evaluarea naţională
  • 5. adeverinţa de la medicul de familie – apt pentru şcoală, în original;
  • 6. copie xerox certificat naştere elev; - copie xerox carte identitate elev;
  • 7. copii xerox carte identitate ambii părinţi.
  • 8. Sentință judecătorească divorț (unde este cazul)
  • Copiile xerox NU se legalizează la notariat!
  • 9. dosar plic – numele şi prenumele elevului, specializarea la care a fost admis. ( TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE )

    12-07-2022
  Examene   | Rezultate nivel 3   | admin

  Rezultatele examenului de certificare a calificării profesionale nivel 3 | Calificarea: CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE

  Admitere   Oferta educațională 2019 - 2020   admin
  ROSE   | Orar - ROSE   | admin

  Orar pentru anul școlar 2021 - 2022

  ROSE   | Orar - ROSE   | admin

  Orar pentru anul școlar 2020-2021

  ROSE   | Planificare   | admin

  PLANIFICAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ROSE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

  ROSE   | Orar   | admin

  Orar ROSE săptămânile 2 și 3, zilele : 4,5,6, 11,12 și 13 decembrie - 2018

  ROSE   | Anexa 6.2.1 IT   | admin

  Anexa 6.2.1 Invitatie de participare Echipamente IT

  ROSE   | Anexa 6.2.1 Office   | admin

  Anexa 6.2.1 Invitatie de participare_Echipamente Office

  ROSE   | Grupe   | admin

  Tabel nominal cuprinzând grupele elevilor participanți la activități de consultații în cadrul proiectului ROSE

  ROSE   | orar Grupe   | admin

  ORAR ROSE – Săptămâna 1 (19- 23 nov.2018)

  Nivel Liceal
  Clasa Specializare Diriginte
  IX - E Tehnician în activități economice Prof.
  XII - E Tehnician în activități economice Sabadăș Gavril
  Nivel Postliceal
  Clasa Specializare Diriginte
  An I Tehn. Proi. Urbanism și amenajarea teritoriului Prof.
  An II Tehn. Proi. Urbanism și amenajarea teritoriului Prof.
  Nivel Profesional
  Clasa Specializare Diriginte
  IX Operator la maș. cu comandă numerică Prof.
  IX Confecționer produse textile Prof.
  X Confecționer produse textile Prof.
  X Operator la maș. cu comandă numerică Prof.
  X Construcții, instalații și lucrări publice Prof.
  X Comerciant vânzător Prof.
  XI Comerciant vânzător Prof.
  XI Operator la maș. cu comandă numerică Prof.
  XI Confecționer produse textile Prof.
  IMG
  E-mail: - secretariat@lthc.ro
  Program secretariat
  Program de lucru cu publicul
  Luni - Vineri
  900 - 1000 solicitări documente
  1300 - 1430 eliberare documente solicitate
  Program secretariat
  Proceduri de lucru
  - Se va respecta programul cu publicul
  - Documentele se eliberează pe baza unei cereri adresate conducerii unintății de învățământ
  Termen de soluționare:
 • Eliberare adeverință elev - în aceeași zi
 • Eliberare foi matricole - 2 zile
 • Eliberare acte de studii - 2 zile
 • Eliberare documente ce necesită căutarea în arhiva unității - 30 zile
 • Ziua națională a lecturii

    HOT. 1 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 2 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 3 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 4 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:08

    HOT. 5 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:08

    HOT. 6 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:08

    HOT. 7 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:08

    HOT. 8 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:08

    HOT. 9 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:08

    HOT. 10 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 11 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 12 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 13 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 14 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 15 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 16 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 17 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 18 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 19 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 20 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 21 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 22 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 23 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 24 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 25 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 26 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 27 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 28 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 29 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 30 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:06

    HOT. 31 CA.pdf
    10 Nov 2021 14:21:08

  IMG
  E-mail: - secretariat@lthc.ro
  Program secretariat
  Program de lucru cu publicul
  Luni - Vineri
  900 - 1000 solicitări documente
  1300 - 1430 eliberare documente solicitate
  Program secretariat
  Proceduri de lucru
  - Se va respecta programul cu publicul
  - Documentele se eliberează pe baza unei cereri adresate conducerii unintății de învățământ
  Termen de soluționare:
 • Eliberare adeverință elev - în aceeași zi
 • Eliberare foi matricole - 2 zile
 • Eliberare acte de studii - 2 zile
 • Eliberare documente ce necesită căutarea în arhiva unității - 30 zile
 • Noutăți:


  Orar - an școlar 2022-2023
  IMG
  Oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023